Izrađujemo sve vrste štandova za manifestacije, sajmove, uličnu prodaju i druge prezentacije robe i usluga.