Zabavni park koji se sastoji od dve kulice povezane medjuplatformom. Sadrži dva tobogana tobogan, kosu ravan sa hvatovima i stepenice.
Optimalan je i za privatna dvorišta i za javne parkove.
Minimalna površina za upotrebu je 8x8m.