Zabavni park Zara sastoji se od dve kulice povezane mostićem.
Ovaj sistem sadrži i tobogan, penjalicu i uspon sa čunjevima.