Lokacija:Divcibare, Srbija
Površina drvenog dela iznosi 64m2.
Dogradnja postojećeg objekta je dala potpuno novo lice restoranu na Divčibarama.