Zabavni park koji se sastoji od tri kulice povezane mostovima i tunelom. Sadrži tobogan, ljuljasku, penjalicu, lelujavi mostić i uspon sa čunjevima.
Optimalan je i za privatna dvorišta i za javne parkove.
Minimalna površina za upotrebu je 10x6m.