Panevro je sistem od četiri kulice povezane mostićima. Sadrži penjalice, tobogane, ljuljaske.
Park je namenski projektovan za decu sa invaliditetom tako da i deca u invalidskim kolicima mogu da koriste kulice i mostice. Ujedno ovo je prvi park namenjen deci sa invaliditetom u Srbiji.