Lokacija:Loznica, Srbija
Ukupna površina kuće iznosi 70m2. Od toga je 55m2 zatvoreni deo, a 15m2 je terasa
Srpska kuća sa četvorovodnim krovom i velikom terasom.