Gnezdo je prečnika 100cm i izrađeno je od konopaca debljine 16mm.
Konstrukcija ljuljaške može biti od drveta ili metala.
Rekvizit je namenjen ljuljanju više dece.