Izradjujemo kućice za decu u više varijanti. Mogu biti pojedinačne ili sastavni deo zabavnih parkova.
Razvijaju dečiju kreativnost i samostalnost.