Koš sa metom je interesantan deo dečijih igrališta u vrtićima i parkovima
Kada imate koš za malu decu  možete organiyovati razna takmičenja i animirati najmlađe.