U kombinovanoj kućici sadržana je ljuljaska, penjalica, tobogan, peščanik i kućica.
Idealan sistem za manje površine, kao što su privatna dvorišta i manji vrtići.