Klupe za parkove ili dvorista.

Nosaci klupa mogu biti urađeni po želji kupca od aluminijuma, sivog liva ili savijenog metala, a  drveni elementi su zaštićeni lazurnim premazom u tonu po izboru kupca.