Edukativna tabla sastoji se od devet tablica sa brojevima,
Izrađujemo ovakvu tablu sa x/o tablicama za stariju decu.