Zahvaljujući „Block house“ sistemu napravilo smo originalni montažni bazen čija je geometrija prilagođena zahtevima korisnika.

Oni se postavljaju na svim površinama bez posebne pripreme i iskopa. Mogu biti površine od 10m2 do 300m2. Ovi bazeni imaju svu prateću opremu ( pumpe, filtere, platforme, ležaljke,…)