Ovaj multifunkcionalni kompleks sadzi  kulu sa toboganom i stepenicama, na koju je vezana ljuljaska sa dva sedista sa jedne strane i kombinovana penjalica, sa druge strane.
Optimalan je i za privatna dvorišta i za javne parkove.
Minimalna površina za upotrebu je 8×8,5m.